Werkgroepen

De NVE heeft een aantal werkgroepen in het leven geroepen waarbinnen aan diverse activiteiten wordt gewerkt:

 • Werkgroep Landelijk platform Examencommissies hbo i/o
 • Werkgroep Examencongres 23 november 2018
  Op 23 november 2018 wordt hét Examencongres georganiseerd. Hou onze nieuwsbrieven, website en overige social-media in de gaten om niets te missen.
 • Werkgroep Functieprofielen Examenfunctionarissen
 • Werkgroep Concretiseren Doelgroepenbeleid
 • Werkgroep Bevorderen onderlinge Kennisoverdracht
  Deze werkgroep heeft voor 2016 en 2017 in totaal tien workshops met diverse thema’s georganiseerd met het oog op kennisdeling. Meer informatie over deze workshops kunt u hier vinden.
 • Werkgroep Versterken externe profilering/communicatie
 • Werkgroep Fraude
  Begin 2016 is de Werkgroep Fraude opgericht. De werkgroep zet in op het strafbaar stellen van examenfraude en de aanwijzing door de overheid van een expertise-instantie die hierop kan acteren en expertise verder kan ontwikkelen. Lees hier meer over de Werkgroep Fraude.