Werkgroepen

De NVE heeft een aantal werkgroepen in het leven geroepen waarbinnen aan diverse activiteiten wordt gewerkt:

  • Werkgroep Examencongres 
  • Werkgroep Functieprofielen Examenfunctionarissen
  • Werkgroep Bevorderen onderlinge Kennisoverdracht
  • Werkgroep Fraude
    Begin 2016 is de Werkgroep Fraude opgericht. De werkgroep zet in op het strafbaar stellen van examenfraude en de aanwijzing door de overheid van een expertise-instantie die hierop kan acteren en expertise verder kan ontwikkelen. Lees hier meer over de Werkgroep Fraude.