Welkom bij de NVE


De leden van De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) zijn werkzaam bij exameninstellingen,  leveranciers van examendiensten en in het onderwijs (regulier en particulier). Iedere professional die zich beroepshalve bezighoudt met examineren vindt verwantschap binnen de NVE!

Voor het bereiken van de primaire doelstelling, het bevorderen van de kwaliteit van examinering in Nederland en toekomstig op Europees niveau, organiseert de NVE congressen, kennisdelingsworkshops en andere activiteiten.

Lid worden?

Herken je je in het geschetste profiel? De NVE heeft zich mede ten doel gesteld om alle – naar schatting 3.000 – examenprofessionals in Nederland tot haar leden te kunnen rekenen. We nodigen je van harte uit om lid te worden en samen met ons aan een nog betere kwaliteit van examineren te werken!