Technologie & Innovatie


 

Technologische ontwikkelingen en innovaties hebben in de afgelopen decennia enorme impact gehad op examinering en in de komende jaren zal dit alleen maar toenemen. De mogelijkheden voor nieuwe examenvormen en andere (vraag)methoden zijn bijna onbegrensd. Daarnaast is ook de examenafname op diverse andere manieren mogelijk geworden door nieuwe technieken en innovatie.

Digitaal examineren, op afstand examineren, een assessment in een VR-omgeving: techniek en innovatie bieden dus ongekende mogelijkheden. Techniek en innovatie stellen ons tegelijkertijd voor nieuwe uitdagingen op het gebied van identificatie, authenticatie, fraudebeheersing en bijvoorbeeld de kwaliteit van het examenresultaat. Geven nieuwe examenmethodes en -technieken hetzelfde valide beeld over het kennis- of competentieniveau als meer traditionele vormen van examinering?