Sponsoring

De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) is een beroepsvereniging. De leden houden zich beroepshalve bezig met examineren en vervullen diverse posities binnen exameninstellingen, bij leveranciers van examendiensten en –producten en in het onderwijs (regulier en particulier). Elke professional en organisatie die zich bezighoudt met examinering vindt verwantschap binnen de NVE!

 

Het aantal personen dat voldoet aan voorgaand profiel, bedraagt naar schatting 3000. De NVE heeft zich mede ten doel gesteld om al deze examenprofessionals tot haar leden te kunnen rekenen.

 

Voor het bereiken van de primaire doelstelling, het bevorderen van de kwaliteit van examinering in Nederland en toekomstig op Europees niveau, organiseert de NVE congressen, themabijeenkomsten en andere activiteiten.

 

Hoewel de NVE, vanwege haar onafhankelijkheid als organisatie niet gesponsord kan worden, is het wel mogelijk om onze activiteiten te sponsoren. Als sponsor bent u dan zichtbaar bij onze leden en in ons netwerk, maar bovenal levert u een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de examenkwaliteit in Nederland.

 

De NVE streeft naar een breed bereik. Zo wordt ook een beroep gedaan op het bedrijfsleven en andere relevante partijen. Ook uw bedrijf of organisatie kan een van onze activiteiten sponsoren.

 

De onderlinge afspraken die u maakt met de NVE worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Aan u de keuze op welk activiteit of sponsorpakket u wil inzetten.

 

Standruimte

Tijdens Hét Examencongres is er de mogelijkheid tot het reserveren van standruimte. Standhouders betalen eenmalig € 500,- voor een stand. Bij het afsluiten van een sponsorvariant ontvangt de sponsor extra korting plus andere voordelen. Zie hiervoor onderstaande sponsorvarianten.

 

De NVE kent voor de diverse activiteiten onderstaande sponsorvarianten:

Goud (alle activiteiten, twee jaar lang)

 • Plaatsing van uw logo met link op website van alle activiteiten
 • Plaatsing van uw logo in de mailingen, full colour
 • Vermelding als sponsor op activiteitdocumenten en in artikelen over de activiteiten
 • Verstrekken van uw bedrijfsinformatie aan de deelnemers van de activiteit
 • Bedrijfsinformatie (max. 3) t.b.v. inhoud van de congrestas
 • Uw advertentie in het programmaboekje van ons congres (full colour, volgens eigen opmaak, passend in het formaat)
 • Uw bedrijfslogo op partnerlijst in programmaboekje
 • Toegangskaarten voor het congres voor 2 personen
 • Mogelijkheid tot het reserveren van een standruimte tegen 50% korting

Het tarief voor de gouden sponsor bedraagt: € 1050,- per jaar (€ 2.100 over 2 jaar).

 

Zilver (een activiteit, twee jaar lang)

 • Plaatsing van uw logo met link op website van de betreffende activiteit
 • Plaatsing van uw logo in de mailingen aangaande de betreffende activiteit
 • Vermelding als sponsor op activiteitdocumenten in artikelen aangaande de activiteit
 • Verstrekken van uw bedrijfsinformatie aan de deelnemers van de activiteit
 • Bedrijfsinformatie (max. 3) t.b.v. inhoud van de congrestas

Specifiek voor sponsoring van het Congres:

 • Uw bedrijfslogo op partnerlijst in programmaboekje
 • Toegang tot de conferentie voor 1 persoon
 • Mogelijkheid tot het reserveren van standruimte tegen 40% korting

Het tarief bedraagt: € 700,- per activiteit ( € 1.400 over 2 jaar).

 

Brons (eenmalige activiteitensponsor)

 • Plaatsing van uw logo met link op website van de betreffende activiteit
 • Plaatsing van uw logo in de mailingen aangaande de betreffende activiteit
 • Vermelding als sponsor op activiteitdocumenten in artikelen aangaande de activiteit
 • Verstrekken van uw bedrijfsinformatie aan de deelnemers van de activiteit

Het tarief bedraagt: € 850,- per activiteit.

 

De NVE doet graag een beroep op u om mee te bouwen aan de kwaliteit van het examineren in de meest brede zin van het woord. Neem dan ook nu contact met ons op!