Register

Het doel van het Register voor examenfunctionarissen is:

  • het verhogen van de bekwaamheid en deskundigheid van allen, die betrokken zijn bij de praktijk van examinering.
  • de ontwikkeling van normen en gedragscodes die de kwaliteit van de examens verbeteren.

Het register is bedoeld voor alle functionarissen binnen een examenorganisatie die voldoen aan een of meer van de volgende NVE-functieprofielen:

  • lid commissie van beroep voor examens
  • manager examinering
  • medewerker examenbureau
  • examenconstructeur
  • assessor / examinator
  • surveillant
  • examencommissielid
  • lid examencommissie / vaststellingscommissie

Iemand die geregistreerd wil worden moet aantoonbaar bekwaam zijn conform het functieprofiel en wordt gecertificeerd door een certificerende instelling. Hiervoor komen exameninstellingen die wordt gecertificeerd door de certificerende instelling. Een certificerende instelling moet de NVE-toets die hiervoor wordt ontwikkeld doorlopen en een audit met goed gevolg afleggen. De certificerende instelling registreert dus de kandidaten en de exameninstellingen.

Wilt u meer informatie over het Register, neemt u dan contact op met de secretaris.

Erkende Certificerende Instellingen:

Ga naar de inhoud