Winnaars Prijs voor Examens 2017


 

De NVE kent m.i.v. 2017 jaarlijks de Prijs voor Examens toe voor een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing, beoordeling en examinering. De prijs wordt toegekend en uitgereikt tijdens hét Examencongres aan een persoon, een groep personen of een instelling. Een jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van onderstaande criteria:

  • creativiteit en inventiviteit,
  • waardevolheid voor anderen in de toets- en examenpraktijk,
  • overdraagbaarheid naar andere toetssituaties,
  • toetskwaliteit.

Uit handen van de jury ontvingen de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en iMec de Prijs voor Examens voor ‘DPAC: beoordelen van competenties door paarsgewijze vergelijkingen‘:
Het is voor docenten vrijwel onmogelijk telkens zelf paren samen te stellen die vergeleken moeten worden. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en iMec hebben daarom D−PAC ontwikkeld. Dit beoordelingsinstrument maakt het mogelijk om in een online omgeving producten snel en paarsgewijs te vergelijken. Docenten krijgen op basis van willekeur paren aangeboden. Achteraf wordt de cesuur door de docenten zelf bepaald, door bijvoorbeeld de slaaggrens te leggen bij het gemiddelde van de rangorde of door de producten met de laagste en hoogste kwaliteit te bespreken en daar een score aan toe te kennen. Vervolgens kunnen de overige producten worden gewaardeerd. Door de inzet van meerdere beoordelaars biedt D-PAC tevens de mogelijkheid de kandidaat van diepgaande feedback te voorzien. Deze feedback kan de kandidaat gebruiken om zich verder te ontwikkelen.

De jury koos D-PAC als winnaar om de volgende redenen:

  • Het concept is volledig en heeft reeds resultaat geboekt.
  • De tool is direct bruikbaar en er wordt zichtbaar aandacht besteed aan ondersteuning van (potentiële) gebruikers middels video’s en instructies.
  • De tool is professioneel vormgegeven en gebruiksvriendelijk.
  • De tool is nog steeds in ontwikkeling (doorontwikkeling qua nieuwe features en het doorvoeren van verbeteringen).

Er werd, naast de juryprijs, ook een publieksprijs uitgereikt. Deze ging naar eX:plain voor de inzending van Data Forensics:
Het examenafnameproces staat door maatschappelijke ontwikkelingen en technische mogelijkheden waarover ook kandidaten tegenwoordig kunnen beschikken voortdurend onder druk. De fraude van vandaag is immers gisteren bedacht, maar wordt pas morgen ontdekt. Indien het examenafnameproces niet naar behoren verloopt, leidt dit in het ergste geval tot devaluatie of ondermijning van het certificaat/diploma en vervolgschade voor werkgevers en de branche. Het over het hoofd zien van examenfraude betekent dat een kandidaat ten onrechte gekwalificeerd wordt om zijn/haar beroep te mogen uitvoeren. Want zeg nu zelf, wie wil van een dergelijke persoon juridisch of medisch advies ontvangen?

eX:plain en RCEC hebben daarom Xquiry ontwikkeld. Dit is een tool waarmee examenresultaten worden geanalyseerd en mogelijke fraude wordt opgespoord. Dit wordt ook wel data forensics genoemd. Er kunnen zowel op individueel- als groepsniveau afwijkende antwoordpatronen worden getraceerd. Deze tool toont zo op zeer betrouwbare wijze afwijkend examengedrag aan en spoort hiermee potentiële fraudeurs op.

De ontwikkelde algoritmen kunnen ook worden gebruikt voor gerandomiseerde examens. Xquiry is de eerste toepassing wereldwijd die zich op gerandomiseerde examens richt en is daarmee uniek. Xquiry krijgt ook steeds meer bekendheid. Zo werd de tool tijdens de Europese Association of Test Publishers (E-ATP) ook beloond met de publieksprijs: Best Product Demo Award.