Individueel lidmaatschap

De jaarlijkse contributie voor een individueel NVE-lidmaatschap bedraagt € 100,00 per jaar. U ontvangt naast kortingen op (NVE-) activiteiten ook ieder kwartaal het tijdschrift EXAMENS. Na aanmelding is het lid per direct NVE-lid tot het eind van het kalenderjaar. Er wordt daarna niet gerekend in gedeelten van een jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging stilzwijgend voor één jaar verlengd. Het bedrag voor contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.

 

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar door schriftelijk bericht aan de secretaris vóór de eerste december van dat jaar. Het lid dient dit schriftelijk (of per mail) te doen. Na afmelding zal het betreffende lid een ontvangstbevestiging worden toegestuurd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

 

Schrijf je via onderstaand formulier in voor een individueel NVE-lidmaatschap:

 

    Gegevens: