Bedrijfslidmaatschap

Het bedrijfslidmaatschap van de NVE is qua kosten afhankelijk van de grootte van de organisatie:

 

 

Een groter aantal vertegenwoordigers en abonnementen dan de standaard, die in de tabel staan vermeld, zijn mogelijk.

 

Als u lid bent van de NVE ontvangt u ieder kwartaal het tijdschrift EXAMENS. Dit tijdschrift is bedoeld als forum voor wetenschappelijk en stand-van-zaken onderzoek op het gebied van examen in de brede zin en wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs.

We hebben voor het bedrijfslidmaatschap de gegevens nodig van de contactpersoon die het account gaat beheren (beheerder) en welk soort lidmaatschap wenselijk is. De contactpersoon is verantwoordelijk voor het doorsturen van NVE-informatie binnen de eigen organisatie en is beheerder van de inloggegevens namens de aangesloten organisatie.

 

Na aanmelding is de organisatie per direct NVE-bedrijfslid tot het eind van het kalenderjaar. Er wordt daarna niet gerekend in gedeelten van een jaar. Het bedrijfslidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging stilzwijgend voor één jaar verlengd. Het bedrag voor contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. Het bedrijfslidmaatschap is niet overdraagbaar.

 

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar door schriftelijk bericht aan de secretaris vóór de eerste december van dat jaar. De beheerder van het bedrijfslidmaatschap dient dit schriftelijk te doen. Na afmelding zal de beheerder van het bedrijfslidmaatschap een ontvangstbevestiging worden toegestuurd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het bedrijfslidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

 

Schrijf je via onderstaand formulier in als Bedrijfslid bij de NVE.

 

    Gegevens: