Nieuws

Honoré 2024 voor Erik Degen (Coöperatie Examens MBO)

Honoré 2024 Erik Degen wordt gefeliciteerd door NVE voorzitter Ad de Ponti (foto: Yvonne Jacobs Fotografie)

Druten, 14 maart 2024 – Tijdens het jaarcongres heeft de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) de Honoré 2024 uitgereikt aan Erik Degen (Directeur Coöperatie Examens MBO). De NVE waardeert met de uitreiking van dit bijzondere symbool, personen die een buitengewone prestatie geleverd hebben binnen de wereld van examens en certificeringen.

Rekenvaardigheid Nederlandse jongeren?

In 2015 brachten onderwijsinstellingen en bedrijfsleven naar voren dat het rekenniveau van jongeren bedroevend laag was. De Tweede Kamer heeft deze mening unaniem onderschreven en heeft ingestemd met de invoering van een verplichte rekentoets. MBO scholen werden gemotiveerd samen te werken in een coöperatie, die deze gecijferdheid op een veel hoger niveau moest brengen.

Rekentoets zet cijferen weer op niveau

Vanaf 2020 is Erik Degen als directeur verantwoordelijk binnen de Coöperatie Examens MBO voor de opzet, uitrol en implementatie van de inmiddels verplichte ‘Rekentoets’. Daarnaast heeft de heer Degen de ambitie op zich genomen de motivatie van de student te verbeteren door aandacht te besteden aan de combinatie van beroepsrichting en interesse. Samen met 500 medewerkers in het MBO is de Coöperatie Examens MBO erin geslaagd in een superkorte tijd een hoofdzakelijk digitaal examen te realiseren. Jaarlijks leggen 300.000 MBO-kandidaten deze toets af. In deze coöperatie nemen nagenoeg alle MBO-instellingen deel. Degen heeft dit proces op een buitengewoon efficiënte en pragmatische wijze geleid. Deze rekentoets is een verplicht onderdeel bij het behalen van een MBO-diploma. Rekenen of gecijferdheid zijn in onze samenleving belangrijk voor de zaken van alledag. Het bedrijfsleven waardeert de beheersing van deze vaardigheden enorm. De cijfervaardige MBO student verbetert hiermee haar / zijn positie om succes- en waardevol te kunnen zijn in de samenleving.

Ga naar de inhoud