Natasja Kroon

Graag stel ik mij even kort voor;

 

Mijn naam is Natasja Kroon (1968), getogen en woonachtig in de Zaanstreek en ooit mijn arbeidzame leven gestart na een studie Accountancy. Het grootste deel van mijn loopbaan echter ben ik werkzaam in organisaties die opereren op het snijvlak publiek-privaat alwaar ik me veelal heb beziggehouden met strategie- en organisatieontwikkeling en business development. Sinds 2004 ben ik actief in het domein onderwijs & examinering. Mijn huidige functie is die van Commercieel Directeur bij Andriessen, daaraan voorafgaand ben ik 8 jaar lang Algemeen Directeur geweest bij de Nederlandse Associatie voor Examinering. Naast mijn reguliere werkzaamheden ben ik op dit moment lid van een hbo examencommissie (LOI) en heb ik zitting in de Raad van Advies van de School for Customer Management. Tussen 2006-2016 was ik als bestuurslid verbonden aan de NRTO waar ik o.a. verantwoordelijk was voor de marktgroepen MBO en Examinering. Meer informatie is te vinden op www.linkedin.com/in/natasja-kroon.

 

Ik ben ervan overtuigd dat ‘toetsing en certificering’ de smeerolie vormen in een snel veranderende en flexibiliserende onderwijs- en arbeidsmarkt en daarom vanzelfsprekende thema’s moeten zijn in discussies over onderwijsontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en leven lang leren. Aan de NVE de taak om hierin te verbinden, te agenderen en te stimuleren en ga graag de uitdaging aan om -samen met het bestuur en de leden- verder te bouwen aan kwaliteit en zichtbaarheid.