Lidmaatschappen

Wij hanteren verschillende lidmaatschappen. Klik op het lidmaatschap dat voor u interessant is:

De NVE is een beroepsvereniging voor elke professional die actief is in de examenwereld. Zij zet zich in voor ondersteuning van de professional en kwaliteitsimpulsen in het vakgebied. Dit met als doelstelling de bevordering van de kwaliteit van het examineren in Nederland, onder meer door:

  • Het bevorderen van kennis en inzicht in de aard, doelstelling, techniek en praktijk van het examineren.
  • Het verhogen van de bekwaamheid en deskundigheid van allen die betrokken zijn bij de praktijk van het examineren.
  • De ontwikkeling van profielen, normen en gedragscodes voor het examineren.
  • Het creëren van platforms en andere vormen van overleg voor allen die in de examenpraktijk werkzaam zijn.

Waarom kiezen voor een lidmaatschap?

Ontwikkeling van het vakgebied

Meten is weten”. Een bekende uitspraak in de examenwereld, waarin ook de risico’s schuilen.

Het vakgebied examineren is niet nieuw, maar is de laatste 15 jaar sterk groeiende binnen het onderwijs en in het bedrijfsleven. Met deze groei ontstaan ook groeipijnen veroorzaakt door gebrek aan kennis, prioriteit of in sommige gevallen zelfs bewuste manipulatie. Er wordt dus niet altijd zuiver “gemeten”.

De publieke en politieke tendens is wisselend, dus is het van belang om ons gezamenlijk in te zetten voor de kwaliteit binnen ons vakgebied. Hoewel de NVE geen belangenvereniging is, laat zij wanneer de situatie daar om vraagt, wel een gezamenlijk geluid horen. Zo staat de NVE in contact met de diverse onderwijsraden, verenigingen en situationeel met het Ministerie OCW. Hoe groter de NVE, hoe meer draagkracht en duurzaamheid voor dit waardevolle vak.

Voordelen

De bedrijfsleden en ZZP’ers van de NVE hebben het voordeel dat zij, onafhankelijk van eventuele werknemers, deel kunnen nemen aan alle activiteiten van de NVE. Denk hierbij aan congressen, kenniskringen, overleggen en het gebruik van ons brede netwerk. Ook kunnen zij de NVE gebruiken als vraagbaak wanneer zij tegen examen specifieke vragen aanlopen en hebben zij de mogelijkheid om het logo van de NVE in diverse uitingen te gebruiken. Bedrijfsleden ontvangen meerdere exemplaren van het vakblad “Examens: tijdschrift voor de toetspraktijk” om intern te verspreiden.

Persoonlijke leden van de NVE zijn de professionals in het vak. Examenwerkers die er zelf voor kiezen om gebruik te maken van het NVE-netwerk en de ondersteuning die de NVE kan bieden. Ook zij kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de NVE en krijgen daarnaast het vakblad “Examens” thuis gezonden. Het betreft een individueel lidmaatschap dat niet overdraagbaar is aan derden.

Van Examencommissielid tot Surveillant, van Exameninstelling tot leverancier. Met een sterke NVE ontwikkelen we ons vakgebied verder. Wil je hier ook je steentje aan bijdragen, door bijvoorbeeld lid te worden van een werkgroep, een workshop te geven of een bijdrage te leveren aan een ledenvergadering? Wordt dan lid!

Ga naar de inhoud