Lid Examencommissie bij NTI MBO-College

De examencommissie van het NTI MBO-College is op zoek naar nieuwe leden voor de Examencommissie.

 

De organisatie
BIJ NTI werken ruim 150 enthousiaste medewerkers, die met behulp van docenten in het land jaarlijks zo’n 70.000 studenten opleiden voor één van de 850 opleidingen die NTI aanbiedt. Van korte cursus tot volledige Masteropleiding. NTI is een jong, dynamisch bedrijf dat zich kenmerkt door een informele en gezellige cultuur.

 

De examencommissie
Het bevoegd gezag van het NTI MBO-College benoemt de leden van de examencommissie en stelt tevens de beleidskaders vast waarbinnen de commissie zijn werkzaamheden uitvoert.
Bij het NTI MBO-College is de commissie verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering en borgt zij dat de gediplomeerden voldoen aan de exameneisen voor het verkrijgen van een erkend diploma of certificaat.

De commissie bestaat uit leden van binnen en buiten de eigen examenorganisatie en bevat een evenwichtige afspiegeling van alle onderdelen van het NTI MBO-College.
De examencommissie komt 4 tot 6 maal per jaar voor overleg in Leiden bijeen en kan tussentijds voor advies worden benaderd.

 

Wat doet de examencommissie?

 • De examencommissie:
 • bewaakt de kwaliteit van het examenproces;
 • stelt exameninstrumenten en examenresultaten vast;
 • neemt beslissingen bij afwijkende examinering en/of cesuur;
 • neemt maatregelen bij onregelmatigheden;
 • vergewist zich van de deskundigheid van betrokkenen bij de examinering;
 • vergewist zich van de mate van vertrouwen van het beroepenveld in de kwaliteit van de examinering;
 • legt verantwoording af over de integrale kwaliteit van de examinering en diplomering aan belanghebbenden, w.o. de Inspectie van het Onderwijs;
 • houdt toezicht op de behandeling van klachten betreffende de examinering en behandelt bezwaren betreffende de examinering;
 • houdt toezicht op en, indien nodig, voert de herbeoordeling van examens uit;
 • verleent vrijstellingen;
 • ondertekent reikt erkende certificaten en diploma’s uit;
 • doet voorstellen ter verbetering van het examenproces die als advies dienen voor het bevoegd gezag van het NTI MBO-College.

 

Profiel
U heeft minimaal een HBO werk- en denkniveau en beschikt over aantoonbare ruime, actuele kennis van het middelbaar beroepsonderwijs. U heeft kennis en ervaring met de hierboven beschreven taken van de examencommissie en actuele kennis van de ontwikkelingen op het gebied van examinering en diplomering binnen het middelbaar beroepsonderwijs. U bent bekend met het Waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs en weet op basis hiervan invulling te geven aan uw taken en verantwoordelijkheden. Kennis van kwaliteitszorg(systemen) is een pré.

 

Ons aanbod

 • Een bij de opdracht passend tarief;
 • Een opdracht voor een periode van twee jaar;
 • Een goed functionerende examencommissie met betrokken en deskundige leden;
 • De mogelijkheid om uw kennis en ervaring op een nieuwe manier in te zetten;
 • Een interessante opdracht, die uitstekend te combineren is met andere werkzaamheden.

 

Heeft U interesse in een samenwerking en voldoet u aan de gestelde eisen? Stuur dan uw motivatiebrief met curriculum vitae digitaal naar Annelies van Breukelen, voorzitter van de examencommissie: Avbreukelen@hotmail.com

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bovengenoemde vacature is tot 15 maart beschikbaar op deze pagina.