Kwaliteit van Examens


 

De NVE heeft als overkoepelende doelstelling het bevorderen van de kwaliteit van het examineren in Nederland. Deze doelstelling komt terug in alle facetten die een rol spelen bij het afnemen van examens.

De NVE spant zich op diverse manieren in om de kwaliteit van het hele proces van examineren te verbeteren.

  • Onderzoek naar en het delen van kennis over de aard, doelstellingen, techniek en praktijk van examineren.
  • Het verhogen van bekwaamheid en deskundigheid van allen die betrokken zijn bij het hele proces rondom de examenafname.
  • Workshops / kennisoverdracht op diverse thema’s zoals examenorganisatie en kwaliteitsborging, wetgeving en examinering, beoordelen in de beroepspraktijk, itembanken, politiek, filosofie en toetsing en meer.
  • Aandacht voor technologische mogelijkheden en innovaties en hoe deze een daadwerkelijke verbetering van examinering met zich meebrengen.
  • Het Register voor gecertificeerde Examenfunctionarissen.
  • Het bieden van een community, waarbinnen bedrijfs- en individuele leden hun kennis en ervaring ook onderling kunnen delen.