Inhoud programma

Net zoals voorgaande edities is gekozen voor veel actuele onderwerpen met een praktische insteek. In een aantal rondes komt alles wat te maken heeft met examineren – in de breedste zin van het woord – aan de orde. Het wordt een dynamisch en interactief evenement, met verschillende werkvormen zoals workshops en presentaties.

 

Het programma zal bestaan uit onderwerpen ter verdieping, verbreding en discussie voor elke professional die zelf werkzaam is bij een examenbureau of op een andere wijze (nauw) betrokken is bij de examenpraktijk. Voorbeelden van onderwerpen zijn: onderzoek nieuwe vraagtypen digitaal toetsen, examinering bij een gevarieerde doelgroep, digitalisering, fraudedetectie en nog veel meer.

Het volledige programma kun je hier vinden.

Rowan van Swieten (Citrus Andriessen)– Flexibilisering van toetsen

“We zien een voorzichtige verschuiving van centrale examinering op macro niveau naar meer flexibele, op het individu gerichte, (micro) examinering.”

Citrus Andriessen neemt je op interactieve wijze mee naar deze flexibele vorm van examineren waarbij een aantal specifieke onderwerpen worden uitgelicht. Denk hierbij aan verscheidenheid in vraagvormen, open badges, AI toepassingen, online proctoring en bring your own device. Tevens gaan we met elkaar in discussie over de snelheid waarmee dit fenomeen zich voltrekt en wat het adaptievermogen in de toetsmarkt is. Bovendien gaan we ook in op verschillende uitdagingen zoals het kostenaspect en fraudemogelijkheden.

Debby Larink (ExTrack) – Context rijk examineren, wat is dat?

Voor elke situatie verloopt het ontwikkelproces van het examen volgens het gecertificeerde ontwikkelproces van ExTrack. Tijdens deze workshop gaan we het proces inzichtelijk maken; hoe komt een contextrijk examen tot stand? En waar dient het aan te voldoen? Hierbij wordt aandacht besteed aan de producteisen, kwalificatie eisen en uitvoeringsmogelijkheid. Daarnaast gaan we het kwaliteits- en constructieproces doorlopen en uiteindelijk komen we bij de stap, vaststellen, hoe gaat dat in zijn werk?

Jos van Rijswijk en Luuk Bouwman (Bureau ICE) – Samen werken aan een beter examenproces

Wil je een betere én eenduidige manier van examineren? Voer dan eens een functionele dialoog hierover met elkaar. Dat kan met de TOA Intervisiekaarten Examinering. Tijdens deze workshop laten onze TOA-trainers Jos van Rijswijk en Luuk Bouwman zien hoe de intervisiekaarten in de praktijk werken en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Nieuwsgierig? Meld je dan nu aan!

Harry Molkenboer (Bureau voor Toetsen en Beoordelen) – Toolkit: gevalideerde richtlijnen voor het ontwikkelen, vaststellen, analyseren en borgen van toetsen

Na een inleiding over het tot stand komen van de richtlijnen, het belang ervan en de opzet van de ToolKit gaan de deelnemers zelf, in twee- of drietallen, aan de slag met het gebruik

van de richtlijnen met behulp van de ToolKit. De deelnemers mogen zelf kiezen voor welk onderdeel uit de toetscyclus of voor welke toetsvorm ze de ToolKit willen gebruiken. Hiertoe worden praktijkvoorbeelden uitgereikt. Dus learning by doing!

Monique Houtman & Corrie Schrameijer-van Oosten (Paragin & Hogeschool Arnhem en Nijmegen) – Handin, het inlever- en beoordeelportaal

Het beoordelen van beroepsproducten vergt veel van de examenorganisatie van (hoge)scholen. Er zijn verschillende beoordelingsformulieren, verschillende beoordelingsmethodieken en richtlijnen rondom de beoordeling. Software kan ondersteuning bieden bij het beoordelen, zicht geven op de kwaliteit van de beoordelingen en de examenorganisatie ontlasten. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gebruikt sinds de zomer het door Paragin ontwikkelde Handin, het inlever en beoordeelportaal van de HAN. In deze workshop geven Monique Houtman van Paragin en Corrie Schrameijer-van Oosten van de HAN een demonstratie.

Johan van der Heuvel (Ans Delft) – Tot ziens examen rompslomp, hallo feedback.

Bij het aanmaken, controleren, afnemen en nakijken van een examen komen veel handelingen kijken. Veel van deze handelingen kosten onnodig veel tijd en zorgen ervoor dat docenten en onderwijskundigen minder tijd kunnen besteden aan het écht nakijken van het werk van de student. Tijdens deze sessie laten de jongens van Ans Delft zien hoe zij onderwijsinstellingen helpen bij het reduceren van onnodige handelingen zodat docenten zich nu eindelijk kunnen richten op doceren en studenten kunnen leren van hun gemaakte werk.

Willemien Uil (Teelen) – Hoe een RACI-matrix kan helpen bij het bepalen en uitvoeren van toetsprocessen

Sta je wel eens bij stil bij het totaal van toetsprocessen binnen jouw instelling? En als je daar dan over nadenkt, kun je dan alle betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden benoemen? Als je deze vragen met ‘Nee’ hebt beantwoord, kan het invullen van een RACI-matrix je interessante inzichten verschaffen. Tijdens deze workshop leer je wat het RACI-model inhoudt en hoe je het kunt toepassen binnen jouw (onderwijs)praktijk.

Jeroen Bakker (Paragin) – Formatief en summatief aan de slag met het ePortfolio

Een ePortfolio is als een Zwitsers zakmes: door het maken van de juiste mix aan functionaliteiten kun je vele vormen van evalueren, beoordelen, examineren en certificeren vormgeven. ePortfolio’s kennen daarom vele verschijningsvormen: van examenplatforms met theorie en praktijk gecombineerd tot reflectie-instrumenten voor 21st century skills, van beoordelen van werkstukken met rubrics tot diverse vormen van 360° feedback, feedforward en peer feedback: deze workshop wil je met veel praktijkvoorbeelden na laten denken én inspireren over de vormen die het beste bij de visie van jouw organisatie passen.

Jeanne Hup & Monique Bulle (Bureau LenTE) – First Dates in reprise

Altijd al willen daten maar nog nooit aan toegekomen? Grijp dan nu je kans. Met First Dates ontmoet je leden van examencommissies uit het mbo, hoger- en wetenschappelijk onderwijs. Leg nieuwe contacten en zoek uit hoe anderen omgaan met kwaliteitsborging, een belangrijke taak van examencommissies. Waar matchen jullie? Ontdek verrassende oplossingen voor jouw dilemma vanuit een andere onderwijsvorm.

Samantha Graus & Ernie Schouten (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) – “Een hackathon-professionaliseringstraject voor BKE (en SKE), het werkt!”

Tijdens deze interactieve presentatie gaan we in op de hackathon en de varianten daarvan en waarom deze vorm van BKE- en SKE-maatwerktrajecten zo succesvol wordt ervaren bij collega’s en opleidingen. We vertellen over de opzet van deze maatwerken in algemene zin en van de hackathon in het bijzonder. Er komen aspecten aan bod als: hoe geef je vorm aan een hackathon traject, hoe enthousiasmeer je collega’s als het gaat om het behalen van de BKE of SKE en het professionaliseren in toetsbekwaamheid, wat zijn voordelen en nadelen en waar moet je rekening mee houden in de borging van de kwaliteit?

Saskia Wools & Hendrik Staat (CitoLab) – De juiste beslissing: hoe goed is goed genoeg?

Neem jij met je examen de juiste beslissing? En weeg je daarvoor de juiste aspecten af? Wat weegt zwaarder, de toetstechnische eisen of juist de inhoud van het vak? En hoe belangrijk is een foute beslissing voor jouw examen? In de workshop gebruiken we opgaven en bijbehorende toetsgegevens. We leggen je uit hoe je deze kunt interpreteren om een cesuur vast te stellen. Daarbij gaan we steeds een stapje verder: hoe stel je de cesuur vast als je nog geen data hebt? Wat kun je doen als je alleen over een toets- en itemanalyse

Arnold Brouwer, Emy van den Broek & Marieke de Bruijn (RCEC & CBR) – Het wetenschappelijk beoordelen van praktijkexamens

Het toepassen van een kwaliteitsbeoordelingsmodel op praktijkexamens is vrij uniek. Heb je altijd al willen weten hoe de kwaliteit op praktijkexamens wetenschappelijk beoordeeld kan worden? Je krijgt deze dag een kijkje in de keuken hoe één van de grootste examenbureaus van Nederland, het CBR, dit in samenwerking met auditorganisatie RCEC toepast.

Tijdens de presentatie wordt aandacht besteed hoe een organisatie op een wetenschappelijk verantwoorde manier de kwaliteit van (praktijk)examens kan beoordelen. Ook krijg je te zien hoe er wordt omgegaan met kwaliteitsbeleid. Ervaringen, inzichten en resultaten van de audits worden gedeeld. Ook krijg je tips om zelf aan de slag te gaan met de implementatie van het RCEC beoordelingssysteem en auditproces in de eigen organisatie.

Jan Adema & Yvonne Leegstra (Cito) – Is het echt geen zes?

Een kandidaat is het soms niet eens met een onvoldoende beoordeling. Welke mogelijkheden voor de kandidaat zouden we verwachten vanuit de theorie over beoordelen? In hoeverre volgen examenorganisaties deze stappen? Wat is wettelijk vastgelegd en wat is in reglementen beschreven? Dit is onderzocht voor het hbo en exameninstellingen in de private sector. Deze sectoren verschillen sterk in wettelijke regelingen waardoor een vergelijking mogelijk relativerend werkt en breder inzicht geeft.

In de workshop wordt het stappenplan voor een conflict over de beoordeling gepresenteerd en toegelicht. Deelnemers gaan met elkaar in discussie waarbij ethische en praktische aspecten van beoordelen aan bod komen.

De workshop wordt ondersteund door een webpublicatie van Cito (binnenkort te verschijnen): Is het echt geen zes? Stappen bij een conflict over de beoordeling bij examens in hbo en private sector Jan Adema en Yvonne Leegstra , oktober 2019