Inhoud programma

Dit jaar is gekozen voor veel actuele onderwerpen met een praktische insteek. In drie rondes komt alles wat te maken heeft met examineren – in de breedste zin van het woord – aan de orde. Het wordt een dynamisch en interactief evenement, met verschillende werkvormen zoals workshops, discussiebijeenkomsten en presentaties/hoorcolleges.

 

Het programma zal bestaan uit onderwerpen ter verdieping, verbreding en discussie voor elke professional die zelf werkzaam is bij een examenbureau of op een andere wijze (nauw) betrokken is bij de examenpraktijk. Voorbeelden van onderwerpen zijn: onderzoek nieuwe vraagtypen digitaal toetsen, examinering bij een gevarieerde doelgroep, digitalisering, fraudedetectie, privacy, serious gaming, positie van de examencommissie en nog veel meer.

 

Noteer 23 november alvast in uw agenda! De inschrijfmogelijkheid zal half augustus beschikbaar zijn op de website. Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@nvexamens.nl.