Inhoud programma

Wat hebben we voor je in petto?

Een afwisselende dag met presentaties, workshops en discussies! De dag staat in het teken van het delen van kennis over examinering en in gesprek gaan met vakgenoten. Ga je de uitdaging aan? Er zijn verschillende presentaties en workshops en je kunt dit jaar zelfs een paneldiscussie bijwonen. Natuurlijk mag de Prijs voor Examens niet missen. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke borrel.

9.00 Ontvangst
9.30 Opening
9.45 Ronde 1
10.45 Koffiebreak
11:15 Ronde 2
12.15 Lunch
13:00 Prijs voor Examens
13:30 Ronde 3
14:30 Middagbreak
15:00 Ronde 4
16:00 Afsluiting en borrel

Inhoud programma
Gerrit Jan Oudenes

Gerrit Jan Oudenes (Bespeak) – Balans tussen formatief en summatief toetsen

De vakopleiding Doe Het Zelf bestaat al geruime tijd. Jaarlijks worden er zo’n 7500 examens afgelegd om te komen tot een vakopleidingsdiploma voor bouwmarktmedewerkers. Het instroomniveau voor de opleiding is heel divers door middel van ingenieus formatief toetsen wordt permanent het actuele kennisniveau van de student bepaald.

Waar in een traditionele setting de cursist aan het einde van een module een oefenexamen maakte om te kijken of hij of zij klaar was voor het echte examen. Beweegt in deze nieuwe leeromgeving het inzicht in je actuele examenniveau permanent mee met de prestaties van de cursist. Dit voorkomt teleurstelling achteraf en prikkelt de gebruiker om de onderdelen die hij niet begrijpt beter te leren. Maar natuurlijk stopt het leren niet na je examen. Na het examen krijg je altijd specifieke feedback in je leeromgeving, of je je examen nu wel of niet hebt gehaald. Hierdoor ben je altijd op de hoogte van de zaken waarin je je kunt blijven ontwikkelen. Ook benieuwd welke analyses ten grondslag lagen aan de keuzes, kom dan naar de workshop!

Helma Vlas & Marloes Luttikhuis (Universiteit Twente) – “Chocolate Chip Cookie Exercise” als actieve en animerende werkvorm voor het bevorderen van de toetsbekwaamheid van docenten.

Hoe kun je een uitgebreide en intensieve  cursus over toetsing van drie dagdelen op een inspirerende, (inter)actieve, speelse manier aanbieden en tegelijk recht doen aan de complexiteit van de onderwerpen? In de cursus Testing & Assessment die we op de Universiteit Twente aanbieden voor (beginnend) docenten streven we hiernaar. Een van de oefeningen  die we bij het onderdeel over het toetsen met opdrachten inzetten, is de Chocolate Chip Cookie oefening. Aandachtspunten voor feedback die uit de oefening naar voren komen, worden vervolgens vastgelegd in een gepersonaliseerde infographic.

Helma en Marloes laten je kennismaken met deze werkvormen door ze je even kort te laten ervaren. Vervolgens bieden we graag de gelegenheid om uit te wisselen welke werkvormen door de aanwezigen worden ingezet bij een soortgelijke docententraining en uitwisseling van leuke ideeën en suggesties.

Helma Vlas & Marloes Luttikhuis (Universiteit Twente) – Toepassing van de Jigsaw werkvorm in combinatie met een simulatie om de ins- en outs van toetsanalyse te leren. De inzet van actieve en animerende werkvormen voor het bevorderen van de toetsbekwaamheid van docenten.

Hoe kun je een uitgebreide en intensieve  cursus over toetsing van drie dagdelen op een inspirerende, (inter)actieve, speelse manier aanbieden en tegelijk goed recht doen aan de complexiteit van de onderwerpen? In de cursus Testing & Assessment die we op de Universiteit Twente aanbieden voor (beginnend) docenten streven we hiernaar. Bij het derde dagdeel van deze cursus staat (psychometrische) toetsanalyse centraal. Ter plekke passen we de Jigsaw  werkvorm toe om deelnemers kennis te laten maken met analysemethoden en psychometrische waarden. Vervolgens kunnen ze aan de hand van een simulatie-opdracht de opgedane kennis toepassen. En passant worden er meteen  tips over de constructie van vragen gegeven.

Helma en Marloes laten je kennismaken met deze werkvormen door ze je even kort te laten ervaren. Vervolgens bieden we graag de gelegenheid om uit te wisselen welke werkvormen door de aanwezigen worden ingezet bij een soortgelijke docententraining en uitwisseling van leuke ideeën en suggesties.

Marije Lesterhuis & Maarten Goossens (Universiteit Antwerpen) – D-PAC, een jaar na het winnen van de Prijs voor Examens

Digitaal Platform voor het Assessment van Competenties (D-PAC): Onderzoek met impact. Vier jaar onderzoek laat zien: comparatief beoordelen werkt! Dat komt omdat ons brein van nature uit een vergelijking maakt als we producten beoordelen. In feite is elk menselijk oordeel een vergelijking. Daardoor is comparatief beoordelen eenvoudig, efficiënt, betrouwbaar en valide. In deze sessie licht D-PAC de merites van comparatief beoordelen toe aan de hand van de resultaten uit vier jaar onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op de ervaringen van gebruikers. Welke meerwaarde biedt D-PAC? Wanneer is comparatief beoordelen the way to go en wanneer net niet? Wat is de impact op de klassieke lespraktijk? Voor welke toepassingen wordt D-PAC het vaakst gebruikt? Wanneer blijft comparatief beoordelen een beoordelingsmethode en wanneer wordt het een deel van je didactiek? Deze en nog meer vragen vormen het uitgangspunt van de sessie rond comparatief beoordelen met D-PAC.

Evelyn van de Veen (Evandeveen) – Consistente praktijkexamens ontwerpen 

Bij het ontwerpen van een praktijkexamen of een schriftelijke opdracht is het van belang dat de inhoud van de opdracht zo gekozen is dat deze de kandidaat in staat stelt de gevraagde leeruitkomsten te demonstreren. Tegelijkertijd is het ook cruciaal dat de beoordelingscritera aansluiten op de leeruitkomsten én op de opdracht. Het klinkt logisch, maar in de praktijk gaat dit lang niet altijd goed. Ken je de opdrachten waar een kandidaat moet laten zien dat hij de inhoud begrepen heeft, maar vervolgens vooral beoordeeld wordt op zijn schriftelijke communicatievaardigheden? Je kunt dit soort inconsistenties voorkomen door de opdracht op een systematische manier te ontwerpen.

In deze workshop maak je kennis met een handig schema dat je hierbij helpt, en ga je zelf aan de slag met het analyseren en bijstellen van een praktijkopdracht.

Klaas Hoeksema (EVC Centrum Vigor) – EVC en het valideren van vakvolwassenheid: hoe en wat?

In het onderwijs wordt gewerkt met standaarden waarbij kandidaten getoetst worden als beginnend beroepsbeoefenaar. Er wordt van uitgegaan dat een kandidaat na het afronden van een opleiding in een vijf jaar durend traject onder begeleiding zich geleidelijk kan en zal ontwikkelen tot een vakvolwassen medewerker.

In het kader van EVC (erkennen van verworven competenties) is het dan ook minder voor de hand liggend om vakvolwassenen te meten als beginnend beroepsbeoefenaar. Het is een vraag aan beroeps- en brancheorganisaties om juist hierop te acteren. EVC-aanbieders in de Arbeidsmarktroute bieden de helpende hand? Maar welke instrumenten en standaarden worden hiervoor gebruikt? Zijn we in staat het verschil te maken?

Klaas Hoeksema, directeur EVC Centrum Vigor neemt je mee in de dagelijks praktijk van het Leven Lang Ontwikkelen in de arbeidsmarkt.

Erik Kaemingk (ErikKaemingk CV) – EVC en het vaststellen van Beroepsoverstijgende Competenties: welke methodes wordt toegepast?

Robotica, automatisering en de banen van de toekomst. Het overkomt een groot aandeel van de huidige werknemers. Het ROA onderzoek dat de basis vormt voor de advisering van de politiek laat zien dat 25% van de banen geen toekomst meer heeft. Nu neemt het arbeidspotentieel wat af, maar beide processen lopen kwantitatief en kwalitatief niet synchroon. Velen van ons zullen derhalve een andere baan moeten zoeken en accepteren dan waarvoor ze in hun jonge jaren zijn opgeleid. Vraag is of je alleen op basis van diploma’s op een functie aangenomen kunt worden. Voor slechts enkele beroepen is dat van toepassing, maar voor veel andere functies zal je aantoonbaar moeten maken dat je over een zeker denk- en werkniveau beschikt en dat je inzetbaar bent. Hoe doen we dat? Er is een competentiestandaard ontwikkeld met een competentiebewijs om hierin te voorzien. Erik neemt je hier graag in mee op basis van een uitgevoerd onderzoek.

(VOL!)Willeke van Essen (Paragin) – Halen we het maximale uit digitaal toetsen?(!VOL)

Willeke van Essen is onderwijskundig adviseur bij Paragin. Digitaal toetsen levert veel voordelen op. Toch worden die voordelen in de praktijk niet altijd benut. Eén voordeel is de mogelijkheid tot het makkelijker kunnen gebruiken van verschillende vraagtypen in toetsen. Denk aan de hotspotvraag, de matrixvraag, sorteervragen, grafische verbindvragen en keuzelijstvragen. Veel mogelijkheden, maar toch domineert één vraagtype voornamelijk: de multiple choice vraag.

In deze workshop leer je waarom dat zo is, maar ook waarom het zo nuttig is om toch meerdere vraagtypen in te zetten. Om je hierbij te helpen, gaan we praktisch aan de slag en leer je bij jouw leerdoel een passend vraagtype te kiezen. Zodat we nog wat meer kunnen halen uit het digitaal toetsen.

Rowan van Swieten (Citrus Andriessen) – De integratie van online proctoring in de examenlogistiek

Middels online proctoring kan tegenwoordig op betrouwbare en efficiënte wijze zeer flexibel op afstand geëxamineerd worden, middels (deels) geautomatiseerd toezicht. Deze locatieonafhankelijke vorm van toetsen wordt mogelijk gemaakt door intelligente software, een webcam en de mogelijkheid tot meekijken. Door online proctoring software te integreren met bestaande toetsingssoftware biedt Citrus Andriessen alle tools om zorgeloos examens op afstand af te nemen onder gecontroleerde omstandigheden.

Vanuit zijn expertise gaat Rowan dieper in op de voor- en nadelen van online proctoring, maar ook op het fraude aspect, het diverse aanbod in de markt en de integratiemogelijkheden met beschikbare toetssoftware.

Jeanne Hup & Monique Bulle (Bureau LenTE) – First dates: mbo meets hbo meets universiteit

Borgen van de kwaliteit van examinering en examens/tentamens is een belangrijke taak van de examencommissie. We zien dat er binnen een onderwijssoort verbinding wordt gezocht om van elkaar te leren. Dat is al prachtig natuurlijk, maar waarom niet daarbuiten verbinding zoeken?

Tijdens de first dates ga je in een hoog tempo daten met leden van examencommissies uit verschillende onderwijssoorten. Je krijgt de gelegenheid om met veel leden kennis te maken en casuïstiek te bespreken die we je aanrijken. Jeanne en Monique zorgen ervoor dat het gesprek nooit stil valt. Als er een klik is, dan ga je in een vervolgdate met elkaar de diepte in. Zo kun je in een uur tijd je contacten uitbreiden en elkaar inspireren met oplossingen voor allerlei (zelf) ingebrachte casussen.

(VOL!)Erwin van Schaffelaar & Aranka Bijl (eX:plain)  – ‘Grip krijgen op examenfraude’(VOL!)

Voorkennis is een vorm van fraude. Met de komst van online examens worden items steeds meer blootgesteld aan kleine groepen kandidaten. Hierdoor neemt de kans dat een item uitlekt toe, ten opzichte van een toets die bij een grote groep kandidaten wordt afgenomen met pen en papier. Omdat dit de validiteit en betrouwbaarheid van examens verslechtert, is dit een probleem dat zo goed mogelijk gedetecteerd moet kunnen worden. De veronderstelling is dat het gedragspatroon van kandidaten die een examen op een eerlijke manier maakt, verschilt van het gedragspatroon van een kandidaat die voorkennis van het examen heeft. Het verschil is zichtbaar in een extreem korte responsietijd voor juist beantwoorde items en correcte antwoorden op items die buiten het vaardigheidsniveau van de kandidaat liggen. Het doel is om een algoritme te ontwikkelen die items en kandidaten analyseert op voorkennis. Er zijn een paar pijnpunten waar aan gedacht moet worden:

  • Volume voor een betrouwbare analyse.
  • Het moment waarop een item uitlekt.
  • De grens tussen correct detecteren en vals beschuldigen.
  • Zekerheid dat een kandidaat voorkennis had.
  • De bestempeling van voorkennis als fraude.

Wanneer gelekte items en afwijkende kandidaten worden geflagd, is dit een teken dat we hier meer onderzoek naar moeten doen.

Ruud Stolwijk – Ins en outs totstandkoming centraal examen

Tijdens de presentatie van Ruud Stolwijk staat de totstandkoming van een examen centraal. Daarbij komt in ieder geval aan de orde welke fasen in het constructieproces er te onderscheiden zijn, wie er allemaal bij betrokken zijn en waar de diverse verantwoordelijkheden liggen, hoe lang het eigenlijk duurt om een examen te maken – vanaf de eerste opzet tot aan het afnamemoment – en hoe geprobeerd wordt de moeilijkheid van de examens door de jaren heen zo goed mogelijk op peil te houden. Zaken als geheimhouding, docentenparticipatie, veranderende vaardigheid van leerlingen en het nut van correctievoorschriften zullen daarbij zeker aan de orde komen. Na afloop van deze presentatie heb je in ieder geval een helder(der) beeld van wat er allemaal bij de constructie van een examen komt kijken, en dat alleen al is een reden om deze presentatie bij te wonen. En uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van prikkelende vragen.

(VOL!)Desiree Joosten-ten Brinke (Fontys Hogeschool) – Welke toetstaal spreek jij?(VOL!)

Het verbeteren en innoveren van de toets- en beoordelingspraktijk veronderstelt een brede toetsbekwaamheid. Deze kan een bijdrage leveren aan het nemen van betere beslissingen over onderwijs- en examendeelnemers, onderwijs- en examenprogramma’s en toetsbeleid. Toetsbekwaamheid bestaat niet alleen uit toetskundige kennis, maar ook uit verschillende vaardigheden om deze toetskundige kennis te kunnen toepassen en te delen met collega’s.

In deze inspiratiesessie word je aan de hand van een aantal casusbeschrijvingen en een zelfevaluatie uitgedaagd om je kennis te toetsen en te discussiëren over de rol van deze kennis bij het verbeteren van je toetspraktijk. Dit doen we aan de hand van beroepsproducten van studenten van de masteropleiding Toetsdeskundige. Doordat zij werkzaam zijn in verschillende onderwijssectoren krijgt u inzicht in verschillen en overeenkomsten ten aanzien van een aantal toetsaspecten tussen verschillende onderwijssectoren. Is er volgens jou bijvoorbeeld een verschil tussen formatief toetsen in het mbo en formatief toetsen in het voortgezet onderwijs?

Jolanda Soeting (Teelen) – Digitaal toetsen: Team based learning 

Deze workshop gaat over de inzet van de iRAT/tRAT bij digitaal toetsen. RAT staat voor Readiness Assurance Test en is bedoeld als stimulans om de leerstof vooraf goed te bestuderen én om samen te werken. De iRAT/tRAT bestaat uit twee toetsen: een individuele en een groepstoets. Tijdens deze laatste sessie discussiëren kandidaten over de vragen en beredeneren ze gezamenlijk het correcte antwoord.

Tijdens de workshop starten we met een korte toelichting op de mogelijkheden van de iRAT/tRAt en de toepassing ervan in de praktijk. Daarna voeren we een korte iRAT/tRAT-sessie uit met de deelnemers aan de workshop. Let op! Voor deze workshop is het wenselijk om te beschikken over een (eigen) laptop of tablet waarmee je op het internet een proeftoets kunt maken.

(VOL!)Jolien Pas en Monika Vaheoja (Universiteit Twente) – Analyseren van toetsdata in de praktijk(VOL!)

Bijna elke toets bevat wel één of meerdere vragen die zich anders gedragen dan gehoopt. Dit kan onder andere het gevolg zijn van een sleutelfout, een verwarrende of misleidende vraagstelling of onbekendheid met de stof. Aan de hand van psychometrische gegevens, zoals p- en rir-waarden, ben je in staat om deze vragen te herkennen. Echter, welke actie moet je vervolgens ondernemen? Een ander of extra antwoord goed rekenen? Iedereen een punt toekennen? De vraag verwijderen? Of misschien gewoon helemaal niets?

In deze workshop zullen we aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden de verschillende opties bespreken. We bekijken of er in bepaalde situaties keuzes zijn die de voorkeur genieten en bespreken welke consequenties de beslissingen hebben op de cesuur en de scores van de goed presterende en minder goed presterende kandidaten.

Klik hier voor het uitgebreide programma.

Schrijf je in voor het congres en noteer donderdag 14 maart 2019 alvast in je agenda! Bij vragen kun je contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@nvexamens.nl.

 

De sponsoren van Hét Examencongres 2019: