Hoe verliep de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) bij eX:plain?


Op donderdag 24 mei was de Algemene Ledenvergadering van de NVE in het examencentrum van eX:plain. Het vierkoppig interim-bestuur was samen met 12 leden aanwezig. Het was een vruchtbare middag met een blik naar de toekomst. Lees snel verder hoe de vergadering verliep.

Het huidige bestuur trapte af met een voorstelrondje. Tijdens de vergadering heeft Sebastiaan de Klerk afscheid genomen als secretaris – penningmeester en is Jan Jacobs aangesteld als opvolger. Laatsgenoemde heeft de kascontrole gepresenteerd samen met Richard Wilms van ExamAssist. De vergadering verleent decharge.

De aanwezigen hebben gebrainstormd over de toekomst van de NVE. Uitgesproken is dat de ambitie er is om van NVE een branchevereniging te maken. Om vervolgens de examensector met vele examenfunctionarissen en bedrijven stevig neer te zetten.

Met veel enthousiasme en energie gaan de bestuurders aan de slag om de plannen vorm te geven en een actieplan op te stellen. Ook gaven de leden aan meer behoefte te hebben aan congressen, trainingen en bedrijfsbezoeken. Met het doel om meer kennis te vergaren, ervaringen uit te wisselen en het netwerk verder uit te breiden. De examenwereld is klein, maar onze impact groot en kan wezenlijk het verschil maken.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar secretariaat@nve.nl. Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor meer informatie over de volgende Algemene Ledenvergadering. We kijken uit naar de toekomstige sessie!