Functieprofielen

 

Note januari 2018: de nieuwe profielen zijn in ontwikkeling en worden in de loop van 2018 verwacht. 


Met trots presenteert de Nederlandse Vereniging voor Examens alweer de derde versie: de beschrijving van de functieprofielen voor medewerkers examenorganisatie. Een uniek referentiedocument voor iedereen die taken vervult of rollen uitvoert in de examenbranche!

 

In de loop van haar bestaan heeft de NVE haar aandachtsgebied vergroot en is nu naast examentechniek ook een op examenprocessen gerichte vereniging – en terecht spreken we nu van een beroepsvereniging. De functieprofielen, die sinds 2011 gepubliceerd worden, hebben daarin een belangrijke rol. Daar waar in het verleden ‘examens maken’ of ‘examenafnames leiden’ een rol of taak was die ‘je er maar even bij kon doen’, groeit het besef dat werkzaam zijn in de examenbranche (in welke voor rol dan ook) specifieke vaardigheden als zorgvuldigheid, integriteit en stressbestendigheid vereist. De functieprofielen helpen examenwerkers om zich te emanciperen. Anders gezegd, ze zijn niet meer weg te denken bij een beroepsvereniging als de NVE.

 

Van het één is na 2011 ook het ander gekomen: inmiddels kan elke examenwerker zich in bepaalde functieprofielen laten certificeren door erkende certificerende instellingen. Als erkenning volgt opname in het ‘Register voor Examenfunctionarissen’. Dit Register wordt zowel vanuit het Ministerie van Onderwijs als in de markt zeer gewaardeerd en geeft een onderscheid aan tussen ‘zomaar’ een medewerker en de ‘echte’ medewerker in de examenbranche. Dit zal naar verwachting de aandacht voor en kwaliteit van de functieprofielen alleen nog maar doen toenemen.

 

Daarom veel dank aan de leden van de werkgroep die dit jaar hard gewerkt hebben om input van leden en brancheorganisaties te vertalen naar de nieuwe functieprofielen. De terminologie en beschrijvingen zijn verder gestandaardiseerd, en de herkenbaarheid voor mbo- en hbo-instellingen vergroot. In de kern zijn de functieprofielen niet gewijzigd, wel is er een nieuw profiel toegevoegd: de Toetsdeskundige.

 

Welke rol of taak u ook uitvoert: u bent van harte welkom om u als individueel lid of organisatie aan te sluiten bij onze beroepsvereniging. Namens de NVE wens ik u en uw organisatie succes bij het verder verbeteren van de kwaliteit van uw examenprocessen, ook gebruikmakend van deze nieuwe functieprofielen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank Hubert, voorzitter
Nederlandse Vereniging voor Examens

17 november 2015