Fraudepreventie


 

Frauderen tijdens een examen bestaat al net zo lang als examineren zelf. Examenfraude, in welke vorm dan ook, staat betrouwbare examinering en het kunnen geven van valide examenresultaten in de weg. En daarmee de doelstelling van de NVE om de examenpraktijk in Nederland te verbeteren.

Binnen de NVE zet de Werkgroep Fraude zich in voor bewustwording en bestrijding van examenfraude. Daarbij hebben we het niet alleen over het bekende spiekbriefje, hierbij kan gedacht worden aan georganiseerde examenfraude, itemdiefstal, ID-fraude, diplomafraude en andere vormen van fraude die de betrouwbaarheid van examens aantasten.