Functieprofielen

Functieprofielen 2018

Met trots presenteert de Nederlandse Vereniging voor Examens de gereviseerde Functieprofielen 2018. Deze functieprofielen voor medewerkers van examenorganisaties zijn inmiddels een begrip geworden in de examenbranche!

De examinering in Nederland staat niet stil. Examinering wordt steeds meer erkend als een specialisme binnen de context van onderwijs en ontwikkeling. We zien een toenemende mate van aandacht voor kwaliteit die aanleiding is voor professionalisering en formalisering van taken en verantwoordelijkheden. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de vernieuwde wet- en regelgeving in het middelbaar beroepsonderwijs, maar ook in de stappen die in de afgelopen jaren in het hoger onderwijs zijn gezet in het professionaliseren van de examenorganisatie. De functieprofielen zijn daarom weer geactualiseerd op basis van de huidige wet- en regelgeving én op basis van de praktijk in de verschillende sectoren. 

Zo is er voor het eerst een apart organogram opgenomen van de situatie in het hoger onderwijs. Hierin is een relatie gelegd met de BKE en de SKE. Daarnaast is in beeld gebracht dat de toetscommissie in het hoger onderwijs op verschillende manieren gepositioneerd kan zijn. We hopen hiermee de herkenbaarheid van de profielen voor iedereen die in het hoger onderwijs bij examinering betrokken is te vergroten en daarmee het gesprek over kwaliteit van examinering over de grenzen van de verschillende sectoren heen te stimuleren.

We zijn verheugd dat de werkgroep is uitgebreid met twee nieuwe leden: Ashra Sugito van Teelen vertegenwoordigt de certificerende instellingen; Irene Biemond van Hogeschool Windesheim is aangesloten vanuit het hoger onderwijs. De werkgroep brengt een brede kennis bijeen en heeft zich bij deze update door feedback en opmerkingen uit het veld laten inspireren.

 We verwachten dat de functieprofielen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van examinering binnen uw organisatie en blijven openstaan voor suggesties.

Wesley van ‘t Hof

Voorzitter NVE

Functieprofielen 2015

Met trots presenteert de Nederlandse Vereniging voor Examens alweer de derde versie: de beschrijving van de functieprofielen voor medewerkers examenorganisatie. Een uniek referentiedocument voor iedereen die taken vervult of rollen uitvoert in de examenbranche!

In de loop van haar bestaan heeft de NVE haar aandachtsgebied vergroot en is nu naast examentechniek ook een op examenprocessen gerichte vereniging – en terecht spreken we nu van een beroepsvereniging. De functieprofielen, die sinds 2011 gepubliceerd worden, hebben daarin een belangrijke rol. Daar waar in het verleden ‘examens maken’ of ‘examenafnames leiden’ een rol of taak was die ‘je er maar even bij kon doen’, groeit het besef dat werkzaam zijn in de examenbranche (in welke voor rol dan ook) specifieke vaardigheden als zorgvuldigheid, integriteit en stressbestendigheid vereist. De functieprofielen helpen examenwerkers om zich te emanciperen. Anders gezegd, ze zijn niet meer weg te denken bij een beroepsvereniging als de NVE.

 Van het één is na 2011 ook het ander gekomen: inmiddels kan elke examenwerker zich in bepaalde functieprofielen laten certificeren door erkende certificerende instellingen. Als erkenning volgt opname in het ‘Register voor Examenfunctionarissen’. Dit Register wordt zowel vanuit het Ministerie van Onderwijs als in de markt zeer gewaardeerd en geeft een onderscheid aan tussen ‘zomaar’ een medewerker en de ‘echte’ medewerker in de examenbranche. Dit zal naar verwachting de aandacht voor en kwaliteit van de functieprofielen alleen nog maar doen toenemen.

 Daarom veel dank aan de leden van de werkgroep die dit jaar hard gewerkt hebben om input van leden en brancheorganisaties te vertalen naar de nieuwe functieprofielen. De terminologie en beschrijvingen zijn verder gestandaardiseerd, en de herkenbaarheid voor mbo- en hbo-instellingen vergroot. In de kern zijn de functieprofielen niet gewijzigd, wel is er een nieuw profiel toegevoegd: de Toetsdeskundige.

 Welke rol of taak u ook uitvoert: u bent van harte welkom om u als individueel lid of organisatie aan te sluiten bij onze beroepsvereniging. Namens de NVE wens ik u en uw organisatie succes bij het verder verbeteren van de kwaliteit van uw examenprocessen, ook gebruikmakend van deze nieuwe functieprofielen.

Met vriendelijke groet,

Frank Hubert, voorzitter

Ga naar de inhoud