Werkgroepen

De NVE heeft een aantal werkgroepen in het leven geroepen waarbinnen aan diverse activiteiten wordt gewerkt:

Functieprofielen

Doel: Een gestandaardiseerde en algemeen erkende beschrijving van de kwaliteiten per actor binnen de examenorganisatie.

Activiteiten:

 • Actualiseren van functieprofielen
 • Nieuwe functieprofielen maken indien nodig, bijvoorbeeld functieprofielen van actoren binnen de examenorganisatie in het voorgezet onderwijs
 • Communicatie over functieprofielen met NVE leden
 • Leden: Jan Jacobs en Ad de Ponti

Register

Doel: Borging kwaliteit persoonscertificering.

Activiteiten:

 • Borgen dat Certificerende instellingen (CI’s) erkend zijn op basis van kwaliteitseisen en prestaties
 • Beoordelen van aanvragen van potentiële CI’s
 • Kwaliteitsborging d.m.v. een onafhankelijke en periodieke audit van deelnemende CI’s
 • Leden: Ad de Ponti, Leon van Belle, Marianne Windau-Cuijpers en Melchior de Vries

Kennis delen

Doel: Kennis over examinering verzamelen en delen met leden en uitvoerende onderwijsorganisaties.

Activiteiten:

 • Voorbeelden zijn:
  • ‘Vraagbaak zijn’
  • Opbouw en onderhoud kennisbank
  • Relatie met het tijdschrift ‘Examens’
  • Kennis actief delen met partijen, binnen en buiten de branche
  • Social Media
  • Trainingen
 • Leden: Anke Swanenberg

Profilering

Doel: Extern gericht: actuele ontwikkelingen in de sector duiden en daarover een positie in te nemen.

Activiteiten:

 • Actief op zoek naar actuele ontwikkelingen met impact op de sector
 • Bepaalt per onderwerp de rol en activiteit van de NVE
 • Betrokken in publieke debatten
 • Leden: Bestuursvoorzitter/Directeur (deze vacature wordt voorlopig waargenomen door het (Interim) Bestuur)

Evenementen

Doel: Organisatie van activiteiten koppelt NVE leden. Leidraad zijn onderwerpen rond toetsing, examinering en certificering.

Activiteiten:

Denk hierbij aan de organisatie van:

 • Congres
 • ‘Special interest groups’ (online en fysiek)
 • Themabijeenkomsten
 • Bedrijfsbezoeken
 • Leden: staat open

Blad ‘Examens’

Doel: Het tijdschrift ‘Examens’ is de aanjager in bezinning, diepgang en communicatie. Het delen van kennis en ervaringen hebben een plek. Herkenbaar voor alle in Nederland voorkomende examen- en onderwijsmodellen.

Redactie: Kelly Beekman (hoofdredacteur), Jackelien ter Brug, Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp, Jan Jacobs, Desirée Joosten-ten Brinke, Vincent Kalis, Annie Kempers-Warmerdam, Harry Molkenboer en Tamara van Schilt.

Ga naar de inhoud