Onze missie

De NVE heeft als overkoepelende doelstelling het bevorderen van de kwaliteit van het examineren in Nederland. Deze doelstelling komt terug in alle facetten die een rol spelen bij het afnemen van examens.

De NVE spant zich op diverse manieren in om de kwaliteit van het hele proces van examineren te verbeteren.

  • Onderzoek naar en het delen van kennis over de aard, doelstellingen, techniek en praktijk van examineren.
  • Het verhogen van bekwaamheid en deskundigheid van allen die betrokken zijn bij het hele proces rondom de examenafname.
  • Workshops / kennisoverdracht op diverse thema’s zoals examenorganisatie en kwaliteitsborging, wetgeving en examinering, beoordelen in de beroepspraktijk, itembanken, politiek, filosofie en toetsing en meer.
  • Aandacht voor technologische mogelijkheden en innovaties en hoe deze een daadwerkelijke verbetering van examinering met zich meebrengen.
  • Het Register voor gecertificeerde Examenfunctionarissen.
  • Het bieden van een community, waarbinnen bedrijfs- en individuele leden hun kennis en ervaring ook onderling kunnen delen.

Frauderen tijdens een examen bestaat al net zo lang als examineren zelf. Examenfraude, in welke vorm dan ook, staat betrouwbare examinering en het kunnen geven van valide examenresultaten in de weg. En daarmee de doelstelling van de NVE om de examenpraktijk in Nederland te verbeteren.

Binnen de NVE zet de Werkgroep Fraude zich in voor bewustwording en bestrijding van examenfraude. Daarbij hebben we het niet alleen over het bekende spiekbriefje, hierbij kan gedacht worden aan georganiseerde examenfraude, itemdiefstal, ID-fraude, diplomafraude en andere vormen van fraude die de betrouwbaarheid van examens aantasten.

Technologische ontwikkelingen en innovaties hebben in de afgelopen decennia enorme impact gehad op examinering en in de komende jaren zal dit alleen maar toenemen. De mogelijkheden voor nieuwe examenvormen en andere (vraag)methoden zijn bijna onbegrensd. Daarnaast is ook de examenafname op diverse andere manieren mogelijk geworden door nieuwe technieken en innovatie.

Digitaal examineren, op afstand examineren, een assessment in een VR-omgeving: techniek en innovatie bieden dus ongekende mogelijkheden. Techniek en innovatie stellen ons tegelijkertijd voor nieuwe uitdagingen op het gebied van identificatie, authenticatie, fraudebeheersing en bijvoorbeeld de kwaliteit van het examenresultaat. Geven nieuwe examenmethodes en -technieken hetzelfde valide beeld over het kennis- of competentieniveau als meer traditionele vormen van examinering?

Lidmaatschap NVE. De voordelen binnen je bedrijfsvoering

Een lidmaatschap bij de NVE helpt personen en organisaties op diverse manieren het examenproces zo in te richten dat examenafname op een stabiele, beheerste en kwalitatief verantwoorde manier kan plaatsvinden.

Bedrijfsleden en ZZP’ers van de NVE

Bedrijfsleden en ZZP’ers kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de NVE. Denk hierbij aan congressen, kenniskringen, workshops, overleggen en het gebruik van ons brede netwerk. Ook kunnen bedrijfsleden de NVE gebruiken als vraagbaak wanneer zij tegen examen specifieke vragen aanlopen. Bedrijfsleden ontvangen meerdere exemplaren van het vakblad “Examens: tijdschrift voor de toetspraktijk” om intern te verspreiden.

Persoonlijke leden van de NVE

Dit zijn de professionals in het vak. Examenwerkers die er zelf voor kiezen om gebruik te maken van het NVE-netwerk en de ondersteuning die de NVE kan bieden. Ook zij kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de NVE en krijgen daarnaast het vakblad “Examens” thuis gezonden. Het betreft een individueel lidmaatschap dat niet overdraagbaar is aan derden.

Ga naar de inhoud