De NVE

Een betrouwbaar diploma voor iedereen!

 

De NVE heeft tot doel de bevordering van de kwaliteit van het examineren in Nederland. Wij doen dit onder andere door:

  • Het bevorderen van kennis en inzicht in de aard, doelstellingen, techniek en praktijk van het examineren.
  • Het verhogen van de bekwaamheid en deskundigheid van allen die betrokken zijn bij de praktijk van het examineren.
  • De ontwikkeling van normen en gedragscodes voor het examineren.
  • Het creëren van platforms en andere vormen van overleg voor allen die in de examenpraktijk werkzaam zijn.

Lid worden van de NVE? Dat kan wanneer u werkzaam bent bij een examenbureau binnen een beroepsorganisatie of onderwijsinstelling, of op een andere manier (nauw) betrokken bent bij de examenpraktijk. Wanneer de doelstelling van de NVE u aanspreekt en u wilt deelnemen aan de activiteiten van de vereniging, neem dan contact met ons op!

Pieter Oterdoom – Interim Bestuur NVE

 

 

 

Gestart als docent binnen het onderwijs heb ik mijn weg gevonden in de branche certificering/ examinering. Als Strategisch beleidsadviseur bij eX:plain kan ik mijn passie ‘LEREN’, goed vervullen. De afgelopen jaren heb ik namelijk de scheiding tussen leren en examineren dichter bij zien komen. Een mooie ontwikkeling die elkaar goed kan versterken. Voor de NVE zal ik de komende tijd mij inzetten in het de positionering van examinering binnen de keten (maatschappelijk). Neem contact op via p.oterdoom@explain.nl.

 

Melchior de Vries – Interim Bestuur NVE

 

 

 

Na mijn afstuderen ben ik mijn loopbaan begonnen als auteur van leermiddelen. Van daaruit werd ik uitgever bij Noordhoff, eerst voor het basisonderwijs en later voor het MBO.  Daarna stond ik aan de basis van de educatieve uitgeefpoot van Iddink, waarna ik naar Malmberg ging om daar als uitgeefmanager aan de slag te gaan.

Sinds ruim drie jaar werk ik bij Cito en houd ik mij, als hoofd van de afdeling Training & Advies, bezig met toetsing en examinering in alle onderwijssectoren in binnen- en buitenland. De komende tijd wil ik hiernaast ook bijdragen aan een sterke en relevante NVE. Neem contact op via melchior.devries@cito.nl.

 

Ad de Ponti – Interim Bestuur NVE

 

 

 

Na aanvankelijk gewerkt te hebben in het Voortgezet Onderwijs, sinds 1990 actief in particulier onderwijs en later bij Elve Exameninstituut. In 2000 Provex Examens & Audits opgericht. Binnen de NVE al jaren betrokken bij de functieprofielen en het examinatorenregister. Hij is ook eigenaar van SPRET en medebestuurslid van de Stichting Examassist. Neem contact op via adp@provex.nl.

 

Jan Jacobs – Interim Bestuur NVE   

 

 

 

 

Vanaf 1988 ben ik werkzaam in het groene MBO. Eerst als docent veehouderij, daarna als beleidsmedewerker onderwijs bij Helicon Opleidingen. Sinds afgelopen jaar ben ik voorzitter van de Regionale Examen Commissie van de regio Heuvelrug en Rivierengebied bij Yuverta. Vanaf de eeuwwisseling heb ik mede vorm mogen geven aan de veranderingen in de examinering binnen het groene MBO. Van pure kennismeting op basis van eindtermen via het vaststellen van vaardigheden naar competentiemetingen in een proeve van bekwaamheid bij een kwalificatie. Een mooie ontwikkeling waarbij de samenwerking met het bedrijfsleven veel heeft bijgedragen aan het verbeteren van de examens en de organisatie ervan. We zijn als examinerend Nederland gelukkig nog steeds in ontwikkeling. We kunnen als MBO nog veel van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven leren. Neem contact op via j.jacobs@examassist.nl.