Examenorganisatie

Examenorganisatie


9 mei 2017
  Lidmaatschap NVE. De voordelen binnen je bedrijfsvoering Een lidmaatschap bij de NVE helpt personen en organisaties op diverse manieren het examenproces zo in te richten dat examenafname op een stabiele, beheerste en kwalitatief verantwoorde manier kan plaatsvinden. Bedrijfsleden en ZZP’ers van de NVE Bedrijfsleden en ZZP’ers kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de NVE. […]
Technologie & Innovatie

Technologie & Innovatie


9 mei 2017
  Technologische ontwikkelingen en innovaties hebben in de afgelopen decennia enorme impact gehad op examinering en in de komende jaren zal dit alleen maar toenemen. De mogelijkheden voor nieuwe examenvormen en andere (vraag)methoden zijn bijna onbegrensd. Daarnaast is ook de examenafname op diverse andere manieren mogelijk geworden door nieuwe technieken en innovatie. Digitaal examineren, op […]
Fraudepreventie

Fraudepreventie


9 mei 2017
  Frauderen tijdens een examen bestaat al net zo lang als examineren zelf. Examenfraude, in welke vorm dan ook, staat betrouwbare examinering en het kunnen geven van valide examenresultaten in de weg. En daarmee de doelstelling van de NVE om de examenpraktijk in Nederland te verbeteren. Binnen de NVE zet de Werkgroep Fraude zich in […]
Kwaliteit van Examens

Kwaliteit van Examens


8 mei 2017
  De NVE heeft als overkoepelende doelstelling het bevorderen van de kwaliteit van het examineren in Nederland. Deze doelstelling komt terug in alle facetten die een rol spelen bij het afnemen van examens. De NVE spant zich op diverse manieren in om de kwaliteit van het hele proces van examineren te verbeteren. Onderzoek naar en […]