Call for papers


Voor de invulling van hét Examencongres zijn we op zoek naar mensen die – binnen examinering – een bijdrage willen leveren op het gebied van procedures, processen, expertise, of een ander vakinhoudelijk onderwerp. Via het contactformulier kun je vóór 15 juli een voorstel indienen.

De werkgroep Examencongres zal vervolgens alle inzendingen beoordelen en een keuze maken voor het programma van 23 november. Vóór 30 juli ontvangen mensen die een bijdrage hebben geleverd bericht of hun voorstel is geaccepteerd. De definitieve indeling van het programma van hét Examencongres zal half augustus bekend gemaakt worden.

Voor geaccepteerde voorstellen geldt dat de spreker(s) gratis mogen deelnemen aan hét Examencongres.

 

Hét Examencongres zal dit jaar plaats vinden op vrijdag 23 november 2018 in het kasteel De Schaffelaar in Barneveld.