Bestuursfunctie bij de NVE

Over de NVE
De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) heeft tot doel de bevordering van de kwaliteit van het examineren in Nederland. Wij doen dit onder andere door:

  • Het bevorderen van kennis en inzicht in de aard, doelstellingen, techniek en praktijk van het examineren.
  • Het verhogen van de bekwaamheid en deskundigheid van allen die betrokken zijn bij de praktijk van het examineren.
  • De ontwikkeling van normen en gedragscodes voor het examineren.
  • Het creëren van platforms en andere vormen van overleg voor allen die in de examenpraktijk werkzaam zijn.

De leden van de NVE zijn werkzaam bij exameninstellingen, leveranciers van examendiensten en in het onderwijs (regulier en particulier). Iedere professional die zich beroepshalve bezighoudt met examineren vindt verwantschap binnen de NVE.

Op dit moment hebben we twee vacatures binnen het bestuur voor iemand vanuit het mbo en voor iemand vanuit het hbo.

 

Wat verwachten wij?
Het bestuur komt jaarlijks ongeveer acht keer bijeen voor bestuursvergaderingen – de ene keer fysiek en de andere keer via Skype – en ieder bestuurslid wordt geacht aanwezig te zijn tijdens de algemene ledenvergaderingen in mei en december. Bestuursleden hebben een aansturende functie binnen een van de werkgroepen van de NVE. De totale tijdsbesteding bedraagt een halve dag per week.

 

Wie zoeken wij?
Als bestuurslid:

  • ben je maatschappelijk betrokken en ondernemend en ondersteun je de missie en motivatie van de NVE.
  • vind je het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg bij te dragen aan de ontwikkeling van de NVE.
  • heb je ervaring / affiniteit met bestuurswerk.
  • heb je een netwerk binnen het mbo/hbo.

 

Wat bieden wij?
Een bestuursfunctie bij de NVE is een goede stap binnen je netwerk en biedt mogelijkheden tot kennisdeling met andere mensen uit het examenveld. Tegenover het vervullen van deze functie staat geen geldelijke vergoeding.

 

Interesse?
Heb je belangstelling voor deze functie? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging, telefonisch: 053-489 3616 of per e-mail: secretariaat@nvexamens.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bovengenoemde vacature is tot 15 maart beschikbaar op deze pagina.