ALV

Op 30 november 2017 zal bij eX:plain aan de Plotterweg 1 te Amersfoort de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Wegens het beperkte aantal aanmeldingen wordt het interactieve bedrijfsbezoek bij de Twente Safety Campus te Enschede verplaatst naar mei/juni 2018. De agenda en bijbehorende stukken voor deze ALV kunt u hier vinden.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur de nieuwe statuten voordragen ter goedkeuring. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. In deze ALV moet dus tenminste twee derde van het aantal uit te brengen stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn (quorum). Wordt aan deze eis op 30 november niet voldaan, dan wordt op 13 december een tweede ALV bijeengeroepen. In die tweede ALV kan over het eerder aangekondigde voorstel tot wijziging van de statuten worden besloten, ongeacht het dan aanwezige aantal stemmen.

 

Voorlopig programma:

12:45 uur                  Zaal open,

13:00 – 14:30 uur       Algemene Ledenvergadering

14:30 uur                 Einde

 

Hieronder kun je je tot 29-11-2017 14:00u aanmelden.

 

De algemene ledenvergadering en het bedrijfsbezoek zijn alleen toegankelijk voor leden van de NVE.

 

Ben je nog geen lid, maar wil je het bedrijfsbezoek wel bijwonen en tijdens de afsluitende borrel kennis maken met de NVE? Neem hier dan contact met ons op voor de mogelijkheden.