Call for papers


10 april 2018
Voor de invulling van hét Examencongres zijn we op zoek naar mensen die – binnen examinering – een bijdrage willen leveren op het gebied van procedures, processen, expertise, of een ander vakinhoudelijk onderwerp. Via het contactformulier kun je vóór 15 juli een voorstel indienen. De werkgroep Examencongres zal vervolgens alle inzendingen beoordelen en een keuze maken voor […]