Welkom bij de NVE


16 november 2017
De leden van De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) zijn werkzaam bij exameninstellingen,  leveranciers van examendiensten en in het onderwijs (regulier en particulier). Iedere professional die zich beroepshalve bezighoudt met examineren vindt verwantschap binnen de NVE! Voor het bereiken van de primaire doelstelling, het bevorderen van de kwaliteit van examinering in Nederland en toekomstig op […]

Call for papers


10 april 2018
Voor de invulling van hét Examencongres zijn we op zoek naar mensen die – binnen examinering – een bijdrage willen leveren op het gebied van procedures, processen, expertise, of een ander vakinhoudelijk onderwerp. Via het contactformulier kun je vóór 15 juli een voorstel indienen. De werkgroep Examencongres zal vervolgens alle inzendingen beoordelen en een keuze maken voor […]

Oproep hét Examencongres 2018


29 maart 2018
Op vrijdag 23 november 2018 zal voor de twaalfde keer hét Examencongres worden georganiseerd. De locatie zal binnenkort bekend worden gemaakt. Voor de invulling van het congres zijn we op zoek naar mensen die binnen examinering, procedures, processen, expertise, of een andere vakinhoudelijk onderwerp een bijdrage willen leveren. Een call for papers volgt half april. Inschrijven voor […]

Oproep Algemene Ledenvergadering bij Twente Safety Campus


17 maart 2018
  Op 25 mei zijn leden van de NVE vanaf 13:00 uur van harte welkom voor het bedrijfsbezoek bij de Twente Safety Campus te Enschede. Het exacte programma voor die dag wordt half april bekend gemaakt op deze website. Reserveert u deze middag alvast in uw agenda? Leden ontvangen binnenkort per e-mail een uitnodiging waarna […]
Winnaars Prijs voor Examens 2017

Winnaars Prijs voor Examens 2017


24 november 2017
  De NVE kent m.i.v. 2017 jaarlijks de Prijs voor Examens toe voor een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing, beoordeling en examinering. De prijs wordt toegekend en uitgereikt tijdens hét Examencongres aan een persoon, een groep personen of een instelling. Een jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van onderstaande criteria: creativiteit […]