• Home

28 juni 2016 - ALV/Bedrijfsbezoek Zeilschool De Vinkeveense Plassen

Op 28 juni 2016 wordt bij Zeilschool De Vinkeveense Plassen te Vinkeveen een Algemene Ledenvergadering en een bedrijfsbezoek gehouden voor NVE-leden.

Na afloop van de ALV zal door de zeilschool een bedrijfsbezoek worden georganiseerd. Eigenaar Koen Bolt zal een presentatie geven over het belang van diplomering in de zeilschoolbranche en het overkoepelende orgaan CWO (Commissie Watersport Opleidingen).

Voorlopig programma:

14:15 uur                          ontvangst leden 

14:30 – 15:30 uur             Algemene Ledenvergadering

15:30 – 16:30 uur             Bedrijfsbezoek met als spreker eigenaar Koen Bolt

16:30 – 17:00 uur             Netwerkborrel

U kunt zich hier aanmelden voor dit evenement. 
NVE-leden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Studiemiddag Examencommissies

Het programma voor de studiemiddag over verbetering van de kwaliteit van toetsen en examinering is bekend. Op 26 mei is Martine Pol-Neefs (Inspectie van het Onderwijs) keynote en spreekt over Kwaliteit van de toetsing: borgen en zorgen. Vanuit de NVE zullen Frank Hubert en Anne Klaas Schilder een voordracht houden over Netwerkvorming examencommissies: overbodige luxe?

Op http://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/bijeenkomsten/studiemiddag-examencommissies-werken-aan-de-kwaliteit-van-toetsing-en-examinering kunt u het programma downloaden en via deze link kunt u zich nog aanmelden voor deze studiemiddag. 

De studiemiddag is in beginsel bedoeld voor leden van examencommissies maar staat open voor iedereen die is geïnteresseerd in het onderwerp.

 

NVE-workshop tijdens VSNU Conferentie 'Versterking examencommisies"

logo-vsnuOp 9 maart 2016 organiseerde de VSNU een bijeenkomst over en voor examencommissies in het WO "Versterking Examencommissies". In april 2015 heeft de Inspectie hierover een rapport gepubliceerd (‘Verdere versterking’) waaruit bleek dat examencommissies steeds beter functioneren, maar er nog ruimte is voor verbetering.

De VSNU had daarom leden van examencommissies, beleidsmakers, ondersteuners en bestuurders uitgenodigd om mét en ván elkaar te leren. Deze dag werden ervaringen en best practices uitgewisseld en werden vragen, wensen en behoeften van de examencommissies geïnventariseerd.

Ook de NVE was deze dag vertegenwoordigd. Bestuursleden Frank Hubert en Anne Klaas Schilder verzorgden een workshop getiteld Netwerkvorming: luxe of noodzaak?. Het gehele artikel kunt u hier vinden.

 

Persoonlijk lidmaatschap

persoonlijklidmaatschapDe afgelopen jaren heeft de NVE een gestage ledengroei doorgemaakt. Hierop zijn ook de lidmaatschapsvormen aangepast (komst Bedrijfslidmaatschap en ZZP lidmaatschap).

Toch is er ook nog een grote groep persoonlijke lidmaatschappen (PL): leden die op eigen naam lid zijn, maar vaak wel werkzaam zijn bij een organisatie. Graag willen zij de factuur declareren en hebben de NVE verzocht om de factuur rechtstreeks bij de organisatie in te dienen.

Helaas zien wij dat deze organisaties steeds meer aanvullende eisen stellen aan de factuur en hierdoor facturen opnieuw moeten worden gemaakt. Maar ook dat leden met een PL, met enige regelmaat wijzigen van werkgever, organisaties verhuizen of worden overgenomen en dit vergeten door te geven. Dit alles maakt het debiteurenbeheer op het PL tot een complexe activiteit die we moeilijk kunnen realiseren zonder daarvoor grote kosten te maken.

Lees meer

Tijdschrift Examens in een nieuw jasje

Examens tijdschriftHet tijdschrift Examens: Tijdschrift voor de toetspraktijk heeft een nieuwe look! Leden ontvangen het tijdschrift vier keer per jaar. Ook dit nummer staat weer boordevol interessante informatie rondom toetsen en examinering.

In dit nummer o.a. 'Toets om te leren: taalvaardigheid op een hoger niveau', 'De Script Concordance Test als toetsmethode voor het onderwijskundig domein', 'De tool Bachelortoets', 'Het beoordelen van de kwaliteit van rubrics', 'Uit de praktijk - Samen hoger op in toetsing', 'In gesprek met examenfunctionarissen - Arie Dorsman, assessor' en natuurlijk nog veel meer interessante informatie.

Kortom, het tijdschrift Examens is zeker moeite waard!
Bent u nog geen lid? Schrijf u nu in en u ontvangt het tijdschrift Examens automatisch vier keer per jaar.

Studiemiddag Examencommissies:

werken aan de kwaliteit van toetsing en examineringVO

In de afgelopen jaren hebben HBO-instellingen hard gewerkt aan de versteviging van hun examenprocessen. Daarbij staat de rol van examencommissies centraal. Leden van examencommissies groeien in hun rol en verantwoordelijkheidsbesef, en hebben daardoor meer en meer behoefte aan reflectie – binnen én buiten hun eigen organisatie. De Vereniging Hogescholen organiseert daarom samen met beroepsvereniging NVE op 26 mei een studiemiddag voor leden van examencommissies.

Doel: examencommissieleden met elkaar in contact brengen (netwerken!) en inspireren. Het exacte programma is nog in voorbereiding.

Werkt u voor een HBO-instelling en bent u lid van een examencommissie? Dan is deze middag interessant voor u.

Meld u nu vast aan – dan bent u zeker van een plaats!

http://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/bijeenkomsten/studiemiddag-examencommissies-werken-aan-de-kwaliteit-van-toetsing-en-examinering

samenwerking NVE en CI's officieel bevestigd

foto van de CI's met de voorzitter van de NVE

Vandaag, 11 december 2015, hebben de vier certificerende instellingen (die examenwerkers certificeren en registreren in het Register voor Examenfunctionarissen) de samenwerking met NVE én met elkaar bevestigd door het tekenen van een overeenkomst. Hoewel de certificerende instellingen en het NVE al sinds oktober regelmatig bijeen zijn geweest om de doorontwikkeling van het nog jonge register te bespreken en te bevorderen, was het nog niet gekomen tot een vastlegging van goede afspraken in overeenkomsten.