• Home

Aanmelden voor workshop Kennisdeling

Expert teamDe werkgroep kennisdeling is in opdracht van het bestuur gestart met het organiseren van workshops over actuele onderwerpen. We willen leden en niet-leden rond een thema met elkaar in contact brengen en de workshops zullen daarom ook interactief zijn.   

De workshops zullen aan het eind van de middag plaatsvinden op verschillende locaties in het land, gedurende het cursusjaar 2016-2017. De opzet is om rond een thema twee of drie workshops te plannen met verschillende sprekers. De data voor deze workshops zijn: 14 december, 18 januari, 31 januari, 7 februari, 21 februari, 14 maart, 28 maart, 19 april, 10 mei en 15 juni.

Direct aanmeldenHier kunt u zich opgeven voor de workshop(s). Van enkele workshops is nog geen nadere informatie beschikbaar. We hopen dit zo spoedig mogelijk aan te kunnen vullen en houden u via onze nieuwsbrief en diverse andere media op de hoogte.

Nieuwe bestuursleden

MensenHet NVE-bestuur neemt afscheid van twee zeer gewaardeerde leden. Frans Kleintjes legt na ruim vijf jaar zijn taak als secretaris neer en Barbara Suijkerbuijk neemt na 2 jaar afscheid als bestuurslid. Beiden zullen op hun eigen manier betrokken blijven bij de vereniging. De NVE dankt hen hartelijk voor hun kennis en inzet, welke de vereniging veel hebben gebracht!

Daar staat tegenover dat het bestuur drie nieuwe leden verwelkomt: Leon van Belle, Wesley van ’t Hof en Anouk Mulder. Leon van Belle (Certiforce) zal zich met name richten op het bevorderen van de onderlinge kennisoverdracht tussen leden en externe partijen. Wesley van ’t Hof (Hoffelijk) is vooral gefocust op de externe profilering en communicatie en Anouk Mulder (Lamark) volgt Frans op als secretaris.  

Lees meer

NVE Kalender

Onze activiteitenkalender is bijgewerkt met alle bij ons bekende activiteiten. Heeft u ook activiteiten welke interessant zijn voor NVE-leden, laat het ons weten en we plaatsen het op onze kalender.

NVE informatie door leden, voor leden!

Persoonlijk lidmaatschap

persoonlijklidmaatschapDe afgelopen jaren heeft de NVE een gestage ledengroei doorgemaakt. Hierop zijn ook de lidmaatschaps-vormen aangepast (komst Bedrijfslidmaatschap en ZZP lidmaatschap).

Lees meer

Tijdschrift Examens in een nieuw jasje

Examens tijdschriftHet tijdschrift Examens: Tijdschrift voor de toets-praktijk heeft een nieuwe look! Leden ontvangen het tijdschrift vier keer per jaar. Ook dit nummer staat weer boordevol interessante informatie rondom toetsen en examinering.

Lees meer

Studiemiddag Examencommissies:

werken aan de kwaliteit van toetsing en examinering VO

In de afgelopen jaren hebben HBO-instellingen hard gewerkt aan de versteviging van hun examenprocessen. Daarbij staat de rol van examencommissies centraal. Leden van examencommissies groeien in hun rol en verantwoordelijkheidsbesef, en hebben daardoor meer en meer behoefte aan reflectie – binnen én buiten hun eigen organisatie. De Vereniging Hogescholen organiseert daarom samen met beroepsvereniging NVE op 26 mei een studiemiddag voor leden van examencommissies.

Lees meer

samenwerking NVE en CI's officieel bevestigd

foto van de CI's met de voorzitter van de NVE

Vandaag, 11 december 2015, hebben de vier certificerende instellingen (die examenwerkers certificeren en registreren in het Register voor Examenfunctionarissen) de samenwerking met NVE én met elkaar bevestigd door het tekenen van een overeenkomst. Hoewel de certificerende instellingen en het NVE al sinds oktober regelmatig bijeen zijn geweest om de doorontwikkeling van het nog jonge register te bespreken en te bevorderen, was het nog niet gekomen tot een vastlegging van goede afspraken in overeenkomsten.